ADRA และ Adventist Mission ในประเทศไทยให้การสนับสนุนการรณรงค์ด้านการศึกษาทั่วโลก

ADRA และ Adventist Mission ในประเทศไทยให้การสนับสนุนการรณรงค์ด้านการศึกษาทั่วโลก

หลังจากการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของแคมเปญรณรงค์ระดับโลก Every Child ทุกที่. ในโรงเรียน ซึ่งจัดขึ้นที่สภาประจำปีของการประชุมสามัญในเดือนตุลาคม สำนักงานพัฒนาและบรรเทาทุกข์มิชชั่น (ADRA) และคณะเผยแผ่มิชชั่นประเทศไทยร่วมกันเริ่มการรณรงค์ด้านการศึกษาในการประชุมสิ้นปีในวันที่ 2 ธันวาคม Mark Webster ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียของ ADRA ได้แนะนำการรณรงค์สนับสนุนร่วมกันแก่ผู้บริหารโรงเรียนและผู้นำคริสตจักรที่เข้าร่วมการประชุม

หลังจากการแนะนำของมาร์ค เว็บสเตอร์ สตีเฟน คูเปอร์ 

ผู้อำนวยการ ADRA ประจำประเทศไทย ลือศักดิ์ ยังกุลวัฒน์ เลขาธิการสมาคมมิชชั่นประเทศไทย และลินดา จู ชิงหยาน ผู้อำนวยการโครงการ ADRA ในประเทศไทย ได้กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับสถานการณ์เลวร้ายของเด็กที่ไม่ได้ ในโรงเรียน.

“แคมเปญการศึกษาของเรามีเป้าหมายที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับเด็กนอกโรงเรียน 262 ล้านคนทั่วโลก” Cooper กล่าว

“ในประเทศไทยมีเด็กมากกว่า 200,000 คนที่ไม่ได้เรียนหนังสือ บางคนอยู่บ้านดูแลน้องชาย บางคนแค่เร่ร่อนไปตามที่พ่อแม่ทำงาน และบางคนไปเป็นแรงงานเด็กเพื่อช่วยสร้างรายได้ให้ครอบครัว” Qingyan กล่าว “เมื่อเด็กเหล่านี้เติบโตขึ้นโดยไม่ได้รับการศึกษา โอกาสที่พวกเขาจะถูกเอารัดเอาเปรียบ แต่งงานก่อนกำหนด และไม่สามารถเอาชนะวงจรความยากจนได้นั้นมีสูงมาก พลังของการให้ความรู้แก่เด็กทุกคนนั้นลึกซึ้ง” 

Qingyan เสริมว่าการศึกษามีค่ามาก “เมื่อเราให้การศึกษาแก่เด็ก เราไม่ได้เปลี่ยนแค่ชีวิตเดียว แต่เปลี่ยนชีวิตครอบครัว ชุมชน และลูกหลานในอนาคตด้วย เมื่อเด็กทุกคนได้รับการศึกษาย่อมสร้างประโยชน์แก่สังคมโดยรวม หากผู้หญิงได้รับการศึกษา เธอจะมีหนทางที่จะเลี้ยงดูลูก ๆ ของเธอ วงจรความยากจนอาจพังทลายลงได้ หากเราต้องการเปลี่ยนแปลงโลก เริ่มจากการให้การศึกษาแก่เด็กทุกคน” เธอกล่าวต่อ

“การศึกษาเปลี่ยนชีวิต ฉันเป็นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะคริสตจักร

ให้สิทธิพิเศษด้านการศึกษาแก่พ่อของฉัน” หยาง กุลละวัฒน์กล่าว “ในประเทศไทยมีเด็กข้ามชาติและเด็กจากแหล่งชุมชนแออัดที่ไม่ได้เรียนหนังสือ เราต้องพูดแทนผู้ที่พูดไม่ได้ตามที่พระเจ้าตรัสไว้”  

งานนี้ไม่เพียงมุ่งสนับสนุนด้านการศึกษาเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ได้รับลายเซ็นแสดงการสนับสนุนแคมเปญอีกด้วย นิรัติศัย อ้ายปาน ประธานพระธรรมทูตไทย นำลงนามถวายพระพรชัยมงคล

“ถึงทุกสถาบัน คนงาน และสมาชิกของมิชชั่นมิชชั่นประเทศไทย ผมอยากให้ทุกคนร่วมลงชื่อในคำร้องเพื่อสนับสนุนการรณรงค์ ‘เด็กทุกคน’ สำหรับเด็กที่ไม่ได้เรียน” ไอปันกล่าว 

ร้อยละเก้าสิบของผู้เข้าร่วมประชุมลงนามในคำร้อง ผู้บริหารโรงเรียน ผู้นำคริสตจักร และ ADRA ให้คำมั่นว่าจะรับลายเซ็นเพิ่มเติม 14,000 รายชื่อในหมู่สมาชิกคริสตจักรภายในต้นปี 2020 

หน่วยงานพัฒนาและบรรเทาทุกข์มิชชั่นเป็นหน่วยงานด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส งานของมันให้อำนาจแก่ชุมชนและเปลี่ยนแปลงชีวิตทั่วโลกโดยการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนและการบรรเทาภัยพิบัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไป  ที่  ADRA.org

บทความนี้  เผยแพร่ครั้งแรกบน  เว็บไซต์ของหน่วยงานพัฒนาและบรรเทาทุกข์มิชชั่น

เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> ufabet 2023