สล็อตเครดิตฟรี

สล็อตเครดิตฟรี

แผ่นเปลือกโลกเป็นเพียงระยะหนึ่งในวงจรชีวิตของโลก

แผ่นเปลือกโลกเป็นเพียงระยะหนึ่งในวงจรชีวิตของโลก

การจำลองแสดงให้เห็นเปลือกโลกที่จะหยุดขยับใน 5 พันล้านปีการแปรสัณฐานของแผ่นเปลือกโลกอาจเป็นระยะผ่าน หลังจากจำลองหินและการไหลของความร้อนตลอดช่วงอายุของดาวเคราะห์ นักวิจัยได้เสนอว่าการแปรสัณฐานของแผ่นเปลือกโลกเป็นเพียงช่วงหนึ่งของวงจรชีวิตของดาวเคราะห์ นักวิจัยรายงานใน June Physics of the Earth and Planetary interiors ใน...

Continue reading...